Reklamace

Reklamační řád

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu.

Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen si kompletnost a neporušenost zásilky zkontrolovat ihned při převzetí, případné nesrovnalosti řešit ihned s řidičem. Na pozdější reklamace kompletnosti nebude brán zřetel.

Reklamace musí obsahovat:

  • datum dodání zboží
  • číslo objednávky
  • název výrobku
  • reklamované množství
  • popis závady
  • návrh na vyřízení reklamace

Pokud je reklamována neúplnost dodávky, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící položky zboží. Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 14 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být v nepoužívané a nepoškozené.

Při vrácení části zásilky musí kupující uhradit cenu celé zásilky, část ceny za vrácené zboží bude prodávajícím vrácena kupujícímu obratem po vyřízení reklamace, nejpozději do 14 dnů. Poklesne-li vrácením části zásilky hodnota objednaného zboží pod limit pro bezplatné dopravné, bude kupujícímu dopravné účtováno dle platného ceníku. Náklady na dopravu vráceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

zpět